Cost Per Conversion

Model rozliczeniowy działań reklamowych w sieci, w którym koszt naliczany jest za każde osiągnięcie wyznaczonego celu. Koszt konwersji jest stosunkiem liczby wyświetleń reklamy do liczby udanych konwersji (np. zakupów, rejestracji czy wypełnienia formularza).