Capping

Limit wyświetleń reklamy (kontaktów z reklamą) przypadających na unikalnego użytkownika w określonym czasie, a więc liczby kontaktów z reklamą. Jest on wyrażony w cyfrach, które są odpowiednikami liczby wyświetleń danej reklamy jednemu odbiorcy.