Brand Awareness (świadomość marki)

Jedna z kluczowych miar kondycji marki określająca deklarowany przez konsumenta stopień jej identyfikacji i związek z konkretną kategorią produktową. Rozróżniamy trzy poziomy wskaźnika: Unaided Brand Awareness (bądź Spontaneous Brand Awareness – spontaniczna znajomość marki), Top of Mind (pierwsza marka przychodząca do głowy respondentowi) oraz Aided Brand Awareness (znajomość wspomagana listą marek). Świadomość marki przekłada się na lojalność konsumenta i jego decyzje zakupowe. Zobacz też: Brand Lift