Below the Fold (BTF)

Termin z nomenklatury prasowej, w marketingu online: część strony internetowej widocznej dopiero po jej przewinięciu (tj. poniżej linii przewijania). Zobacz też: Above the Fold