modeleatrybucji

2 wpisy na stronie
01

Modele atrybucji, czyli jak poszczególne kanały (...)

Analiza atrybucji konwersji pomoże określić, jakie jest prawdopodobieństwo udziału źródła ruchu w każdorazowym wystąpieniu konwersji. Czyli pomoże podjąć decyzję, które z naszych działań są najbardziej efektywne i jak skutecznie (...)

czytaj więcej
02

Modele atrybucji – łańcuchy Markowa

Użytkownik zazwyczaj wykonuje więcej niż jedną interakcję ze stroną, zanim podejmie decyzję zakupową. Atrybucja wskazuje nam, jakie jest procentowe prawdopodobieństwo udziału źródła ruchu w każdorazowym wystąpieniu konwersji. O zaletach stosowania łańcuchów Markowa w modelowaniu atrybucji dla serwisu NowyMarketing pisze nasz traffic & webdevelopment director Maciej Kapuściński.

czytaj więcej