artykuł

Słownik pojęć digital marketingu (cz. 2)

10 sierpnia 2021

W pierwszej części naszego słownika wyjaśnialiśmy m.in. zagadnienia z zakresu modeli rozliczeń działań reklamowych oraz podstawowe wskaźniki digital marketingu. Teraz opisujemy atrybucje, kanały marketingowe oraz pojęcia związane z SEO i procesem zakupowym. Kolejne hasła pojawią się wkrótce, zachęcamy więc do lektury naszego bloga.

 • AdBlock – rozwiązanie umożliwiające blokowanie wyświetlania reklam na odwiedzanych stronach internetowych. Zazwyczaj w formie wtyczki (plug-in) instalowanej w przeglądarce internetowej.
 • Atrybucja – przypisanie konwersji (np. sprzedaż, pozyskanie leada, zapis na newsletter) do konkretnego źródła ruchu. Pozwala określić, które działania marketingowe są najbardziej efektywne w procesie zakupowym.
 • Black hat SEO działania nieetyczne, które umożliwiają osiągniecie wysokich pozycji danej strony w wynikach wyszukiwania.
 • Brand Awareness (świadomość marki) – jedna z kluczowych miar kondycji marki określająca deklarowany przez konsumenta stopień jej identyfikacji i związek z konkretną kategorią produktową. Rozróżniamy trzy poziomy wskaźnika: Unaided Brand Awareness (bądź Spontaneous Brand Awareness – spontaniczna znajomość marki), Top of Mind (pierwsza marka przychodząca do głowy respondentowi) oraz Aided Brand Awareness (znajomość wspomagana listą marek). Świadomość marki przekłada się na lojalność konsumenta i jego decyzje zakupowe.
 • Brand Lift – narzędzie i sposób mierzenie wzrostu popularności marki pozwalające na ocenę wpływu kampanii na wybrane wskaźniki kondycji marki.
 • Brief – dokument zawierający wymagania reklamodawcy dotyczące najważniejszych elementów planowych działań promocyjnych, m.in. grupy docelowej, celu kampanii, terminu czy budżetu. Stanowi zestaw wytycznych dla agencji, według których powinna ona zaplanować, zaprojektować i stworzyć projekt kampanii.  O briefie mediowym pisaliśmy więcej tu.
 • Call To Action (CTA, wezwanie do działania) – element komunikacji, który ma za zadanie skłonić odbiorcę do podjęcia konkretnego działania (np. zakupu produktu, zapisu do newslettera). Zazwyczaj ma formę przycisku lub innego aktywnego odnośnika, który kieruje na właściwą zakładkę, landing page lub do sklepu.
 • Content Marketing – strategia marketingowa polegająca na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji wartościowych i przydatnych treści. Jej celem jest zainteresowanie i utrzymanie uwagi określonej grupy odbiorców tematem związanym z promowaną marką.
 • Cookie (ciasteczko) – plik, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Cookie ma kilka kluczowych atrybutów: wartość, domenę, ścieżkę oraz datę wygaśnięcia. Pliki cookies pozwalają witrynie zapamiętać informacje na temat wizyty internauty, przy czym jest on rozpoznawany za pomocą adresu IP. Ten mechanizm pozwala m.in. na wyeliminowanie przypadków wielokrotnego głosowania w jednej sondzie oraz umożliwia prowadzenie licznika unikalnych wejść na stronę.
 • Cross-channel – model marketingowy wykorzystujący w dotarciu do odbiorcy różne kanały interakcji z klientem, które są ze sobą zintegrowane. Komunikacja cross-channel zakłada, że klient jest postrzegany jednostkowo, posiada swoją historię kontaktu z marką oraz ma możliwość przełączania się pomiędzy kanałami.
 • Customer Journey (Consumer Journey, Ścieżka konsumenta, Ścieżka zakupowa) – schemat podróży zakupowej klienta przez różne punkty styku z marką obejmujący wszystkie jego doświadczenia związane z danym produktem – przed zakupem, w jego trakcie, podczas użytkowania produktu oraz obsługi posprzedażowej, aż po opinie, jakimi dzieli się ze znajomymi.
 • Geolokalizacja – mechanizm umożliwiający określenie położenia użytkownika danej strony internetowej i aplikacji w czasie rzeczywistym (identyfikowanych na podstawie ID czy RFID) za pomocą zasobów łączności bezprzewodowej (np. WiFi, system GPS). Położenie określane jest zwykle jako współrzędne geograficzne bądź dane geograficzne (kod pocztowy, adres). Pozwala na wyświetlanie komunikacji marketingowej odbiorcom znajdującym się w określonej lokalizacji.
 • Geotrapping – metoda umożliwiająca określanie położenia geograficznego osób bądź obiektów w czasie przeszłym. Umożliwia kierowanie komunikacji marketingowej do osób, które znajdowały się w danym miejscu i czasie, np. brały udział w określonym wydarzeniu.
 • Key Words (słowa, wyrazy kluczowe) – wyraz lub grupa wyrazów, których używa się w procesie wyszukiwania informacji w internecie. Zazwyczaj określenia te służą do opisania znaczenia poszukiwanego zagadnienia  i odnoszą się do haseł wpisywanych przez użytkowników w wyszukiwarkach. O optymalizacji kampanii z wykorzystaniem słów kluczowych możesz przeczytać tutaj.
 • Konwersja – oczekiwane działania ze strony użytkownika, które stanowią reakcję na działania marketingowe (np., dokonanie zakupu po interakcji z reklamą czy zapis na newsletter po otrzymaniu maila). Konwersja jest podstawą do określenia stopy zwrotu z inwestycji.
 • KPI (Key Performance Indicator) – w marketingu: kluczowe wskaźniki efektywności reklamowej. Mogą być określane np. jako wolumen sprzedaży czy zasięg kampanii, który jest celem podjętych działań.   
 • Landing Page (LP) – strona docelowa, na którą kierowany jest ruch użytkowników z innych kanałów. Na LP najczęściej umieszczone są informacje o marce czy produkcie, a jego głównym celem jest zachęcenie do podjęcia określonego działania.
 • Link Building – proces, który polega na zdobywaniu linków (odnośników) z innych witryn czy social mediów do własnej. Jego celem jest poprawienie pozycji witryny w wyszukiwarkach internetowych, a pośrednio zwiększenie ilości wejść na daną stronę. O link buildingu pisaliśmy w tym artykule.
 • Marketing Automation (automatyzacja marketingu) – wykorzystanie technologii do automatyzacji procesów marketingowych w celu ich usprawnienia. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii poprzez automatyczne gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących potencjalnych konsumentów, dzięki czemu możliwe jest  prowadzenie spersonalizowanych, ściśle dopasowanych do zainteresowań i potrzeb klientów kampanii.
 • Model atrybucji – reguła lub zbiór reguł, które określają sposób przypisywania sprzedaży i konwersji do punktów styczności na ścieżce zakupowej klienta – od momentu pojawienia się na niej – które przekładają się na jego decyzje zakupowe. Dzięki temu możliwa jest ocena efektywności wykorzystywanych kanałów. Opis modeli atrybucji znajdziesz w tym artykule.
 • Multi-channel – model marketingowy wykorzystujący w dotarciu do odbiorcy różne kanały interakcji, które nie są one jednak ze sobą zintegrowane (punkty styku z odbiorcą są względem siebie konkurencyjne). Celem idei multichannel jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców przy pomocy mediów, w których bywają poszczególne grupy. 
 • Multiscreening – korzystanie z więcej niż jednego urządzenia posiadającego ekran w tym samym czasie. Multiscreening można podzielić na dwa rodzaje: sekwencyjny, gdy korzystamy z jednego urządzenia po drugim i symultaniczny, gdy z urządzeń korzystamy w tym samym czasie.
 • Omni-channel – model marketingowy wykorzystujący w dotarciu do odbiorcy różne kanały interakcji, które są ze sobą zintegrowane i mogą być stosowane jednocześnie. W ujęciu omnichannelowym marka pojawia się w wielu miejscach, ale ma jedną strategię komunikacji, a klient wszędzie doświadcza takiego samego traktowania. O omni-channelu pisaliśmy tu.
 • Opt-in – forma wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych . Istnieją dwa modele: Single Opt-in oraz Double Opt-in. Single Opt-in polega na dodaniu do bazy danego adresu e-mail. Od tego momentu odbiorca staje się subskrybentem – bez konieczności dodatkowego potwierdzania. Double Opt-in oznacza podwójne potwierdzenie przez użytkownika chęci dodania go do listy mailingowej.
 • POEM (Paid, Owned, Earned Media) – kategorie mediów: Paid (media płatne) – odpłatne kanały promujące content generowany przez markę, Owned (media własne) – treści publikowane w przestrzeni własnej marki (strony www i blogi firmowe, newslettery, media społecznościowe) oraz Earned (media pozyskane) – treści generowane przez internautów, m.in komentarze, dyskusje na forach, opinie i recenzje na temat firmy oraz jej produktów, ale też tworzone gify i memy związane z marką.
 • Remarketing – działania reklamowe, które mają na celu ponowne sprowadzenie użytkownika na daną stronę internetową. Kampania remarketingowa zwiększa częstotliwość kontaktu użytkownika z reklamą, w jej celem jest zwiększenie sprzedaży.
 • ROPO (Research Online Purchase Offline) – model procesu zakupowego, w którym klienci przed podjęciem decyzji zakupowej poszukują informacji o produkcie bądź usłudze w sieci, ale faktyczny zakup dokonywany jest w sklepie stacjonarnym.
 • Showrooming (określany też jako odwrócone ROPO, Reversed ROPO) – praktyka konsumencka polegająca na odwiedzinach stacjonarnego punktu sprzedaży w poszukiwaniu inspiracji, zapoznania się z produktem czy sprawdzenia jego jakości, aby finalnie znaleźć ofertę online i tam dokonać zakupu.
 • Target Group (grupa docelowa) – zbiór osób lub firm, do których kierowane są działania marketingowe i sprzedażowe. Jest ona zdefiniowana ze względu na wybrane cechy (np. preferencje, postawy, popyt), które w założeniu powodują większą skłonność do zakupu określonego rodzaju produktów.
 • Targetowanie – kierowanie komunikacji reklamowej do określonych odbiorców (zdefiniowanych w kategoriach demograficznych, zakupowych, użytkowania produktów bądź usług czy korzystania z mediów).
 • White hat SEO – działania mające na celu optymalizację i promocję strony, które są zgodne z wytycznymi zalecanymi przez wyszukiwarki. Ich celem jest zwiększenia widoczności strony w wynikach wyszukiwania i udoskonalenie strony, aby była ona jak najlepszą odpowiedzią na zadane wyszukiwarce pytanie lub wpisaną frazę.
 • View Through Rate (VTR) – zwykle w odniesieniu do wideo online: współczynnik oglądalności, który mierzy liczbę osób, które obejrzały w całości daną reklamę w stosunku do tych, którym została ona załadowana na witrynie.
 • YouTube Masthead – format reklamowy na YouTube, który pojawia się na stronie głównej YT na wszystkich urządzeniach, czyli na PC, mobile i na telewizorach, wyświetlany przez cały dzień na stronie głównej. Jest rozliczany w modelu CPM, czyli płatność za 1000 wyświetleń. Format wykorzystywany głównie w kampaniach zasięgowych i wizerunkowych. 

Dowiedz się, jak możemy rozwinąć Twój biznes!

Napisz do nas