!{'Result Media'}
iab Facebook Marketing Partner Google Partner
Result Media
PORTFOLIO

Strona prezentująca zalety korzystania z komory normobarycznej
Strona prezentująca zalety korzystania z komory normobarycznej

Strona prezentująca zalety korzystania z komory normobarycznej

Klient: Cellife

Produkt: komora normobaryczna „Cellife”

Zadanie: przygotowanie strony prezentującej zalety korzystania z komory normobarycznej

Opis:  Przebywanie w komorze normobarycznej w znaczący sposób wpływa na poprawę zdrowia, zwiększając dopływ tlenu do tkanek. Dlatego na stronie przygotowanej dla naszego Klienta dominuje kolor czerwony, nawiązujący do natlenionej krwi oraz motyw oktagonu kojarzący się z krwinkami.

Walory tego rozwiązania zaprezentowane są w 3 sekcjach – sportowcy, beauty i rekonwalescencja, podkreślając korzyści dla każdej z grup klientów.

Na stronie zaimplementowaliśmy również system, który umożliwia użytkownikowi rezerwację sesji w komorze normobarycznej.

+48 22 354 66 68
kontakt@resultmedia.pl

RESULT MEDIA sp. z o.o.
ul. Łowcza 17A
02-955 Warszawa